„Media platform - Vocational Guidance" (2017-1-BG01-KA202-036236) се реализира по Програма „Еразмус+“, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз. - Сдружение ИРЕГО

„Media platform – Vocational Guidance“ (2017-1-BG01-KA202-036236) се реализира по Програма „Еразмус+“, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

irego_logo

„Media platform – Vocational Guidance“ (2017-1-BG01-KA202-036236) се реализира по Програма „Еразмус+“, Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

02.
Начало на проекта:
Край на проекта:

MPVG.EU е информационна платформа, която си поставя за цел да споделя вдъхновяващи истории и актуална информация в областта на професионалното образование и обучение в Европа, използвайки възможностите на интернет и видеото. Ние предоставяме възможност и среда за всички участници в сферата на професионалното образование и обучение да представят своите постижения, идеи и визия за по-качествено образование в Европа. Екипът ни работи в посока насърчаване на партньорствата в сектор „ПОО“ чрез прилагането на иновативни медийни подходи.


Линк към събитието

ПО програма

ERASMUS +

Новини от проекта