Специалистите на ИРЕГО стартираха работа с потребители с психични разстройства. - Сдружение ИРЕГО
Специалистите на ИРЕГО стартираха работа с потребители с психични разстройства.

Специалистите на ИРЕГО стартираха работа с потребители с психични разстройства.

Специалистите на ИРЕГО стартираха работа с потребители с психични разстройства.

03.
ДАТА: 02 Февруари 2021 Г.

Края на месец януари в допълнение на планираните безвъзмездни социални дейности за подпомагане на личностното развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, СНЦ „ИРЕГО“ започна работа с Дом за пълнолетни лица с деменция Св. Козма и Дамиан в с. Горна Махала, община Калояново, където бяха обхваната още 66 потребителя, които се възползваха от услугата дистанционно. Поради Ковид арт терапиите се осъществават от персонала на заведението, като материалите се предоставят от сдружение ИРЕГО безвъзмездно, а юридическите и спихологически консултации се осъществяват дистанционно по график. За осъществяването на дистанционна връзка между потребителите и експертите, сдружението предостави на дома необходимата техника.