Безвъзмездно подпомагане на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения - Сдружение ИРЕГО

Безвъзмездно подпомагане на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

irego_logo

Безвъзмездно подпомагане на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

02.
Начало на проекта:
Край на проекта:

Екипът на сдружение „ИРЕГО“ се включи активно в подпомагане на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения в няколко заведения за резидентна грижа в гр. Пловдив и региона. Водени от убежденията, че работата в обществена полза може да носи удовлетвореност и отвъд финансовите рамки ние извършихме следните дейности в периода 01.08.2020-01.03.2021 г :
1. Сформирахме центрове за работа с възрастни с психични разстройства и интелектуални затруднения, ситуирани в заведенията за резидентна грижа, които обхванахме с нашата дейност. В тези центрове създадохме условия за творчески дейности и занимания в различни сфери, като целта ни беше обхванатите възрастни хора да се социализират и постигнат умения за по-самостоятелен живот. През целия период безвъзмездно осигурявахме арттерапия с екперти и помощни материали.
2. Психологическа подкрепа- възрастните хора общуваха с психолог, който им помогна да компенсират трудностите в личностното си развитие.
3. Провеждахме юридически и административни консултации и спомогнахме възрастните хора в заведенията, които обхванахме да са запознати с правата си и разрешихме редица частни казуси.

ПО програма

Безвъзмездно подпомагане на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

Новини от проекта