Сдружение ИРЕГО

Сдружение „Институт
за развитие на европейско
гражданско общество”

Сдружение „Институт за развитие на европейско гражданско общество” е независима, доброволна и неполитическа организация, която има за цел да предоставя информация от различни области за подобряване на информираността на гражданите за новите условия на живот в ЕС. Организацията работи в следните области: зачитане на правата на човека и тяхното насърчаване; участие, подкрепа и изпълнение на младежки дейности и инициативи; организиране и участие в регионални, национални и международни събития – младежки и студентски обмени, конференции, симпозиуми, фестивали, състезания, семинари и други; сътрудничество и обмен на най-добри практики с други организации на национално и международно ниво в областта на професионалното образование. Към настоящия момент организацията има повече от 40 членове, повечето от които млади хора. Организацията прилага модерен подход, обединявайки специалисти, които имат богат опит в организирането и провеждането на образователни и младежки дейности.

Проекти

Новини