В периода 05-08.12.2023 г. в салона на Сграда за култура и изкуство в село Мирково се проведоха информационни дни. - Сдружение ИРЕГО

В периода 05-08.12.2023 г. в салона на Сграда за култура и изкуство в село Мирково се проведоха информационни дни.

Във връзка с изпълнението на проект Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково‘’, Сдружение Институт за развитие на европейско гражданско общество и община Мирково проведоха поредица от информационни дни в периода 05-08.12.2023 г. в салона на Сграда за култура и изкуство в село Мирково. На информационните дни присъстваха представители на община Мирково, представители на Сдружение ИРЕГО, представители на гражданското общество, бизнеса и НПО сектора. Всички заинтересовани страни бяха запознати с изведените препоръки към община Мирково за засилване гражданското участие и това на бизнеса в процесите по формулиране и преформулиране на местни политики, като всички допълнителни предложения за препоръки бяха добавени към проекта на Доклад. Предстои финализирането на проектните дейности до 31.12.2023 г., като през месец декември окончателният вариант на Доклад с препоръки ще бъде депозиран в деловодството на община Мирково с цел прилагане на съответните мерки.