Предстои провеждането на информационни дни в големия салон на Сградата за култура и изкуство в с. Мирково - Сдружение ИРЕГО

Предстои провеждането на информационни дни в големия салон на Сградата за култура и изкуство в с. Мирково

Във връзка с изпълнението на проект „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково‘’, Сдружение „Институт за развитие на европейско гражданско общество“ и Община Мирково има удоволствието да поканят всички заинтересовани представителите на на гражданското общество, неправителствения сектор и бизнеса от Община Мирково да присъстват на информационни дни за оповестяването на препоръки към местната администрация. Отправените препоръки се отнасят до формите и тяхната ефективност за повишаване и стимулиране на гражданското участие и това на бизнеса в процесите по формулиране, преформулиране на местните политики, тяхното изпълнение и мониторинг. Информационните дни ще се проведат всеки ден в периода 05-08.12.2023 г. в големия салона в Сграда за култура и изкуство (с. Мирково, ул. „Ал. Стамболийски“ №50) от 11:00 ч. до 12:00 ч.