За нас - Сдружение ИРЕГО
ezgif.com-gif-maker(1)
Научете повече за нашата организация

За нас

01.

Сдружение „Институт за развитие на европейско гражданско общество”

Сдружение „Институт за развитие на европейско гражданско общество” е независима, доброволна и неполитическа организация, която има за цел да предоставя информация от различни области за подобряване на информираността на гражданите за новите условия на живот в ЕС. Организацията работи в следните области: зачитане на правата на човека и тяхното насърчаване; участие, подкрепа и изпълнение на младежки дейности и инициативи; организиране и участие в регионални, национални и международни събития – младежки и студентски обмени, конференции, симпозиуми, фестивали, състезания, семинари и други; сътрудничество и обмен на най-добри практики с други организации на национално и международно ниво в областта на професионалното образование. Към настоящия момент организацията има повече от 40 членове, повечето от които млади хора. Организацията прилага модерен подход, обединявайки специалисти, които имат богат опит в организирането и провеждането на образователни и младежки дейности.

Нашите цели

Целите на сдружението са:

  • Насърчаване на европейското измерение на ученето през целия живот чрез транснационално сътрудничество.
  • Увеличаване на способността на възрастните да играят активна роля в обществото и да развият своята междукултурна информираност.
  • Насърчаване на иновациите и подобряване на достъпността и качеството на образователните услуги за младежите чрез европейско сътрудничество.
  • Да се популяризира идеята за доброволчество в нашето общество, в младежта и в Европа.
  • Да развиваме сътрудничество, тъй като това би довело до по-добро образование и култура за младежите и възрастните.
  • Планиране, насърчаване на иновационни проекти за всички граждани в рамките на трайна програма за учене през целия живот, насочена към насърчаване на демокрацията, мира и по-доброто образование.

Организацията е взела участие в над 10 европейки проекти като партньор, които са в сферата на образованието и мадеждките дейности. Участвала е в редица кампании и дейности, подпомогнати от ЕС. Има отличие от ЕК за участие в кампания за борба с разпространението на наркотици сред младите хора, както и за включването си в Балканска атикорупционна мрежа в сферата на висшето образование. Сдружение „ИРЕГО“ е регистриран доставчик на социални услуги с Удостоверение за регистрация № 01820-0001- Заповед № РД1-01/02/01/2020 г.